به گزارش پارس نیوز، 

جواد افشار در واکنش به صحبت های دکتر ظریف گفت: دکتر ظریف از شخصیت‌های مورد علاقه من هستند و گفتگویی که به نقل از ایشان پخش شده را نشان از ذکاوت و درایت ایشان دانسته و او را تحسین می کنم.

چون که سوال و پرسش آن خبرنگار قطعا از روی شیطنت بوده و هدف دیگری را دنبال می کرده که نقش دکتر ظریف در سریال گاندو را نقش منفی توصیف کرده است.

اولا هنوز سکانس مربوط به ایشان هنوز پخش نشده و دوم اینکه اصلا شخصیت ایشان در سریال گاندو منفی نیست بلکه جلسه ایست که ایشان فقط حضور دارند و تحلیل مسئول امنیتی کشور در مورد مایکل هاشمیان را می شنوند، حال اینکه چرا چنین مطلبی از سوی خبرنگار مطرح شده و منفی بودن کاراکتر ایشان را به دروغ بیان کرده اند جای بررسی و واکاوی دارد، چرا که در سریال گاندو نه تنها شخصیت‌های ارشد دولت بشدت مورد احترام هستند بلکه ما سعی در شفاف کردن سوءاستفاده‌هایی که برخی از منسوبین در حاشیه این عزیزان کرده اند را به تصویر کشیده ایم و ابدا قصد تخریب و تضعیف دولت را نداشته و نداریم. من در ابتدای پخش سریال گاندو بار‌ها از طریق رسانه‌ها اعلام کردم که همگی اجازه دهند سریال، مسیر صحیح خودش را طی کند که چنین حواشی و اتهام‌هایی بوجود نیاید، چه بسا هستند کسانیکه در این شرایط با سوء برداشت از سریال و برای تضعیف اقتدار نظام سعی در شکاف بین شخصیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف نظام و دولت بر آیند که نمونه واکنش‌هایی مانند آقای ظریف می تواند خنثی کننده جوی باشد ه برخی کج اندیشان ممکن است بوجود آورند.