حکم برای معاون وزیر در یک روز! / وزارت ابوالمشاغل‌ها! !!!!!!!

‌ وزیر ورزش در یک روز ۸ حکم برای معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش صادر کرده است!

۸ حکم ژاله فرامرزیان به شرح زیر است:

▪️ رئیس کمیته نظارت ارزیابی و مدیریت عملکرد

▪️ رئیس کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی

▪️ رییس کمیته آمار بخشی

▪️ رئیس کمیته برنامه ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات

▪️ رئیس کمیته مدیریت سرمایه انسانی

▪️رئیس کمیته مهندسی نقش و ساختار

▪️ رئیس کمیته بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی

▪️ رئیس کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

منبع : #فارس ‌

پی نوشت : پیشتر از #قحط_الرجال در برخی سازمان ها و وزارت خانه ها و نهادها و ارگان ها می گفتند و از کسانی که چندین و چند پُست و مقام و منصب داشتند به عنوان #ابوالمشاغل نام می بردند، حال با احکام یک روزه و متواتر و متوالی ایشان در وزارت ورزش می توان گفت به #قحط_النساء و #ام_المشاغل هم رسیده ایم که مبارک است حتما...