"آستیگمات" در هفتمین جشنواره فیلم های معاصر پاریس.

AndroidOnlineNewsImage.aspx