بچه های هنرمند ممنون از لطف و محبت شما یکشب خوب درکنار اقای لولائی و سایر هنرمندان در مشهد مقدس