به گزارش پارس نیوز، 

سرکار خانم مهتاب خاتونِ کرامتى

سفیر محترم یونیسف در ایران و هنرمند گرامى

راستش با سرکار علیه سخنى دارم

سخنى تلخ و دردناک، نوعى انتقاد، فریاد، داد و بیداد.

در دنیا و دوره ى بدى نفسهایمان، دم و بازدم را تجربه مى کند.

در دوره و زمانه اى که هر قدمى را شوآف مى پندارند و هر نفسى را ریا معنا مى کنند.

در زمانه و برهه اى که این چشم هم با آن چشم سر یارى ندارد و اعلان جنگ داده است.

در این وانفسا و وامصیبتهاى هر ثانیه که ته دلم خالى شده بود که پس چه شد آن همه هیاهوى هنگام سیل؟

پس کجایند آن همه دستى که به سوى گوشه گوشه سرزمینم دراز شده بود؟

خبرى خواندم و عکسهایى از شما دیدم.

از دوم فروردین تا خود امروز چهاردهم خرداد که شدید درگیر سیل استان گلستان زادگاه پدر و مادرم هستم، ضد و نقیض کم ندیده ام.

مهربانى و نامهربانى غوطه ور است در این هردمبیل آبادِ روزگار.

پیش از شما هدیه خاتون تهرانى پاشنه ور کشید چون گلستان زادگاه پدر بزرگوارش است؛

شهرزاد کمال زاده شانه به شانه شد با سیلزدگان گلستانى و بهاره جانِ افشارى که سیزده به در را با کودکان، زنان و مردان ترکمن سرزمینم در آق قلا، چهارده کرد.

همیشه در دل مى گفتم پس کجاست مهتاب کرامتى؟

حتى روزهاى اول سیل که پیام خدا قوت شما به دستم رسید و نیروى پاهاى خسته و چشمان بى خوابم شد، رویم نشد بگویم خاتون گلستان و ترکمن صحرایش منتظر مهر شماست چرا قدم رنجه نمى کنید.

اما امروز فهمیدم که چقدر حساب شده به همه چیز اندیشیده بودید.

امروز درک کردم که سالها فعالیت حرفه اى شما به عنوان سفیر یونیسف در ایران تجربه هاى گرانبهایى برایتان به همراه داشته است.

مهتاب خاتون،

خانم ارجمند کرامتى؛

سپاسگزارم که به استان من سفر کردى آنهم زمانى که دیگر راه هنرمندان، ورزشکاران و چهره هاى مشهور یا معروف از گلستان نمى گذرد.

سپاسگزارم زمانى دست به سر کودکان و زنان ترکمن صحراى گلستانم در آق قلا و روستاهایش کشیدى که عطش همیارى و کمک رسانى و کنار هم نفس کشیدن فروکش کرده است.

سپاسگزارم موقعى همدم ترکمن صحرا شدى که صداى کلون دربها براى باهم بودن توسط ما فارسها مثل یک ماه اول وقوع سیل نیست.

سپاسگزارم که این روزها مثل فرشته اى در کنار کودکانِ خاک آبا و اجدادى ام قرار گرفتى وقتى کمترین ردپاى غیر گلستانى هم در ترکمن صحرا در حال محو شدن است.

شیر مادرت حلال هنرمند مهربان که تا توانستى نیازهاى خانه هاى بهداشت مناطق سیل زده ترکمن صحراى گلستانم را از طریق یونیسف تامین کردى.

سپاسگزارم و خاک زیر پاهاى مهربانتان خاتون.

پوریا تابان چهاردهم خرداد ١٣٩٨