به گزارش پارس نیوز، 

وی با انتشار این تضاویر در صفحه اش نوشت:«خانم آهنگرانی سئوالاتی پیرامون انتخابات سال ۸۸ داشتند که تلاش کردم به آنها پاسخ دهم. در پایان از ایشان دعوت کردم به عنوان یکی از #ناظران_مردمی شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات پیش رو (اسفند ۹۸) نظارت کنند تا از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشنا شوند.»