به گزارش پارس نیوز، افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت:

شاعری بود ‌که

هرازگاهی از کنار پنجره اتاقم عبور میکرد و شعر هایش را می فروخت. شنیده ام از وقتی که رفته، شعرهایش را حراج کرده اند.

افسانه پاکرو

افسانه+پاکرو