به گزارش پارس نیوز، مریم سلطانی نوشت :بزرگى ادمها به دلشونه و همه میدونن چقدر دل بزرگى دارى.ممنون که روز بازیگر و بهم تبریک گفتى.راستش خیلى شوک شدم چون خیلى از دوستان بازیگر همکار یادشون رفته که من سالها کار بازیگرى میکردم و دیگه حرفى نزنم بهتره 

عاشقتم مهربون که یادم کردى و امیدوارم هر روزت بهتر از روز قبل باشه عزیز دل

44