به گزارش پارس نیوز، «جنسن اکلس» در حال جشن گرفتن پایان فصلی دیگر از سریال «سوپرنچرال» با چند نفر از دوستان!

2010288_599