به گزارش پارس نیوز، متین ستوده نوشت : تسلای جهان این است که رنجِ مُدام و پیوسته وجود ندارد. غمی می‌رود و شادی‌ای باز زاده می‌شود…آلبر کامو

اینستاگرام بازیگران 608