به گزارش پارس نیوز، از  میان ۸۰ هزار شرکت‌کننده، ۴۳ عکاس از ۲۵ کشور، نامزد مسابقه ورد پرس فوتو امسال شده‌اند. در کنار دو جایزه اصلی عکس سال «‌ورد پرس فوتو» و ‌داستان سال «ورد پرس فوتو»، ‌عکاسان در هشت حوزه مختلف به عنوان نامزدهای اولیه برگزیده شده‌اند.

نام عنایت اسدی در حوزه تک‌عکس مسائل روز به عنوان نامزد اعلام شده است. عکس او دو پناهنده افغان را در انتظار برای انتقال از مرز شرقی عراق به تصویر می‌کشد.

فروغ علایی نیز به عنوان نامزد در بخش  مجموعه عکس داستان ورزشی انتخاب شده ‌است. او در مجموعه عکس‌های خود داستان زنان ایرانی را به تصویر می‌کشد که امکان ورود به استادیوم فوتبال را ندارند.