به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: دیشب، در جشنِ تحویلِ سالِ سینمای ایران. با آرزوی بهترین، بهترین ها، برای سینمای ایران و‌ اهالی اش...‌ همچنین، تماشاگران و دوست دارانش... در سالِ سینماییِ پیشِ رو...
عکس: سامان رحمت آبادی

AndroidOnlineNewsImage (12)