به گزارش پارس به نقل از نیک صالحی، او خانه اش را هر کجا به رود به دوش دارد به همین علت به مرد حلرونی معروف شده است.

سرپناه و کاشانه برای زندگی ارزوی هر انسانی است که می خواهد زندگی بی دردسری داشته باشد. انسان ها با نظر به بودجه و آنچه در جیب دارند در خانه های مختلفی زندگی می کنند.
“ لیولینگچاو” مرد ۳۸ ساله چینی است که به “ انسان حلزونی” شهرت پیدا کرده است چرا که او هرکجا میرود خانه اش را به دوش دارد و هیچوقت خانه اش را رها نمی کند. این خانه ۶۰ کیلوگرمی از چوب بامبو ساخته شدهباشگاه خبرنگاران: او از فروش بطری های پلاستیکی و قوطی کنسروهایی پیدا شده در خیابان به بازیافتی ها زندگی اش را می گذراند و به گفته خودش برای اولین بار ۵ سال پیش خانه ای متحرک با استفاده از بامبو ساخت تا از باد و باران در امان باشد.