به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این گربه با بیش از ۱۲ کیلوگرم وزن، دو برابر یک گربه معمولی وزن دارد.

مالک چاق ترین گربه انگلیسی، تنبلی گربه اش و مصرف زیاد موادغذایی را علت بالا رفتن وزن آن می داند.
به گزارش پایگاه اینترنتی اُرنج، « جان میشل» همچنین گفت: این حیوان عادت دارد موادغذایی را پیدا کند و به طور مخفیانه آن ها را بخورد به همین دلیل موادخوراکی را روی سطح مرتفعی قرار دادم تا کمتر به آن ها دسترسی داشته باشد.