براستی کدام برترند؟
دستی که گره ای رو باز کنه
یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه؟

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه
تو به توانایی های او ایمان داری
وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه
او به توانایی های تو ایمان داره. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است
و ثروتمند برای معالجه ناراحتی. . .
(بنجامین فرانکلین)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند
که چایتان پیش هم یخ کرده است. . . !

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه
و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

مرد باشی یا زن، مرگ تمام ات میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند
بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

مادر و پدرای خیلی سختگیر، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه میدن

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

در “ انتخاب واحد” زندگی، “ صداقت” پیش نیاز همه درسهاست. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند
آنها شما را می خراشند و آزار می دهند
اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

قدر چیزی را که داری بدان
قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند:
باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

امیر المومنین، امام على (ع) :
« تباهی و هلاکت اندیشه ها» ، غالبا تحت تاثیر « برق طمع ها» است. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

شجاع باش
حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد. . .
(جکسن براون)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی
در هر صورت بهم لطف میکنی
چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم
و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم
(شکسپیر)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

گلایه ها عیبی ندارد، کنایه هاست که ویران می کند. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است
فرار از مشکلات را می گویم. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

« سرباز جوان! یک دوست، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده. »
(اسکیپر / پنگوئن های ماداگاسکار)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

انسان ها
به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند
نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز
در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز
شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز
صد بار بسوختیم و خامیم هنوز. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است. . .
(لاکوردر)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما. . .
(افلاطون)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

فضیلت انسان
در نگهداشتن حد وسط میان افراط و تفریط است. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

قدر لحظه ها را بدان
زمانی می رسد که تو دیگر قادر نیستی بگویی:
” جبران می کنم “

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد
تا کار را به روش صحیح انجام دهد. . .

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.
و خلاصه …
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

منبع: radsms. com