انواع مخدر خطرناک هستند. همه انواع مخدر آسیب های زیادی به انسان وارد میکند. پلیس در طرح ظفر با همه انواع مخدر مقابله میکند.


تهران- ایرنا- با اجرای سیزدهمین مرحله از طرح ظفر در پایتخت، ماموران موفق به کشف و ضبط ۲ تُن انواع مواد مخدر و دستگیری اعضا چهار باند بزرگ مواد مخدر، ۸۰ قاچاقچی و جمع آوری پنج هزار معتاد متجاهر شدند.