فردی خوش ذوق، از لحظه بلند شدن یک هواپیما از باند فرودگاه تا اوج گرفتن آن در آسمان، تایم لپس زیبایی تولید کرده است که در ادامه، مشاهده می‌کنید.