به گزارش پارس نیوز، 
98186
خسارت شدید به خودروها در ریزش کوه جاده چالوس + عکس