به گزارش پارس نیوز، 

50 خانواده پرجمعیت ترکهای قرقیز که 36 سال پیش از کوهستان پامیر افغانستان به ترکیه و به شهر کردنشین وان مهاجرت کرده بودند، از چند ماه پیش وان را ترک کرده و به ییلاق‌های استان یوزگات ترکیه رفته‌اند.

زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)
زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)
زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)
زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)
زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)
زندگی سنتی ترک‌های قرقیز (عکس)

منبع: تسنیم