با پیشرفت تکنولوژی ابزار خودکشی هم پیشرفت کرده است. خودکشی در مترو در شهرهای بزرگ باب شده است.


زن جوان هندی که قصد خودکشی در ایستگاه قطار را داشت با کمک ماموران پلیس زنده ماند . بدن مجروح زن هندی که به قصد خودکشی خود را جلوی متروی دهلی انداخته بود اززیر ریل قطار بیرون کشیده شد.

 به گزارش گروه ترجمه رکنا، بنا به گزارش رسانه های هندی ، قربانی 21 ساله در مقابل چشمان حیرت زده مردم ناگهان خود را مقابل مترو پرت کرد .