تست‌های روانشناسی بر اساس تصاویر و خطای دید در آن تصاویر این روز‌ها بسیاری از راز‌های درونی یک فرد را آشکار می‌کنند و احساسات و عواطف یک فرد هم از این دسته راز‌ها است که درون هر فردی پنهان شده است.

با این تست روانشناسی از عواطف و احساسات پنهان شده درون خود باخبر شوید. فقط کافی است، احساسی که در تصویر می‌بینید، مشخص کنید و نکات مربوط به آن احساسات را مطالعه کنید.

با این تست روانشناسی از احساس درونی خود باخبر شوید

عصبانیت

اگر در این تصویر، متوجه احساس عصبانیت شده‌اید، فردی مستعد پرخاشگری و بی رحمی هستید.

غافلگیری

افرادی متوجه احساس غافلگیری در این تصویر می‌شوند که به خوبی می‌دانند چه می‌خواهند و چگونه می‌توانند به آن چیز‌هایی که می‌خواهند دست یابند.

این دسته از افراد مانند معلمان، گیاهخواران، متعصبان مذهبی و افراد کاملا متدین، افرادی هستند که دارای یک سیستم ارزشی پایدار هستند و این احساس را تجربه کرده‌اند.