رستوران‌داران کوزوویی با نواختن قابلمه‌های خالی به دولت اعتراض کردند.