به گزارش پارس نیوز، 

کجاست اون شبایی که بخاطر سریال دیدن خیابونا خلوت میشد؟؟؟؟؟

کجاست اون برنامه هایی که نسل ما هنوز با خاطراتش خوشحاله؟؟؟؟

کجاست اون رسانه ای که فکر پشت برنامه سازیشه؟؟؟

همه خوبا که یا قهرن یا ممنوع الکار!!!!

اگرم دارن تلاش میکنن باشن و ادامه بدن ،اونوقت اینجوری!!!!!!!!!!!

بعد بگیم چرا مردم جم تی وی و سریالای مذخرفش که فرهنگ مون رو نابود کرده تماشا میکنن.......