عکسی از فاطمه گودرزی در حال گریمی متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. فاطمه گودرزی بازیگر مشهور است. فاطمه گودرزی در نقش یک لر است. فاطمه گودرزی در پشت صحنه ایل دا است.