عکسی از فاطمه گودرزی و دوستانش در مزون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه گودرزی و دوستانش صمیمی هستند.فاطمه گودرزی و دوستانش در کنارهم هستند.فاطمه گودرزی و دوستانش خوشحال هستند.