عکسی از حال خوب فاطمه گودرزی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حال خوب فاطمه گودرزی در فضای باز است.حال خوب فاطمه گودرزی در تابستان است.حال خوب فاطمه گودرزی در یک روز آفتابی است.