عکسی از سلفی گرفتن مازیار فلاحی با دوستان معروفش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مازیار فلاحی با دوستان بازیگرش.مازیار فلاحی با دوستان صمیمی اش.مازیار فلاحی با دوستان عزیزش.