تولدت مبارک رضای عزیزم امیدوارم که همیشه لبت خندون و صدات گرم و عشقت پاینده باشه.... چقدر زود گذشت اون روزها....