عکسی از هدی زین العابدین و دوستانش در ونیز که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هدی زین العابدین و دوستانش مشهور هستند.هدی زین العابدین و دوستانش در ایتالیا هستند.هدی زین العابدین و دوستانش در یک قایق هستند.