به گزارش پارس نیوز، هدی زین العابدین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
رویاهات که محدود شد زندگیت محدود میشه
زندگیت که محدود شد به کم قانع میشی
به کم که قانع شدی... دیگه هیچ اتفاق جدیدی تو زندگیت نمیوفته.. : کیوان فرد عزیزم

AndroidOnlineNewsImage (4)