توضیح دادن نشانه ضعفه!

شما هروقت سعی میکنید چیزی رو بیشتر توضیح بدید، بیشتر ضعیفید!

قدرت در اینه که راجع به هیچ چیزی هیچ توضیحی ندهید،

حقیقت هیچوقت پنهان نمیمونه!  #مهران_مدیری