عکسی جدید از  جدید میلاد کی مرام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام بازیگر جوان است.میلاد کی مرام بازیگر مشهور است.میلاد کی مرام با لباس سفید است.