عکسی از تیپ متفاوت میلاد کی مرام که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت میلاد کی مرام با تی شرت سفید است.عکس تیپ متفاوت میلاد کی مرام سیاه سفید است.تیپ متفاوت میلاد کی مرام با شلوار راه راه است.