عکسی از استایل جدید میلاد کی مرام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل جدید میلاد کی مرام با تی شرت سفید است.استایل جدید میلاد کی مرام با عینک است.استایل جدید میلاد کی مرام خفن است.