عکسی از مهران احمدی و همکارانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران احمدی و همکارانش در پشت صحنه هستند.مهران احمدی و همکارانش کنارهم هستند.مهران احمدی و همکارانش صمیمی هستند.