عکسی از مهران نائل و همکارانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران نائل و همکارانش در پشت صحنه هستند.مهران نائل و همکارانش با ماسک هستند.مهران نائل و همکارانش صمیمی هستند.