عکسی از نگار عابدی و‌ همکاران دوستداشتنی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نگار عابدی و‌ همکاران عزیزش.نگار عابدی و‌ همکاران کار جدیدش.نگار عابدی و‌ همکاران صمیمی اش.