عکسی از آزیتا ترکاشوند و دوستش نگار عابدی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. آزیتا ترکاشوند و دوستش بازیگر مشهور هستند. آزیتا ترکاشوند و دوستش صمیمی هستند. آزیتا ترکاشوند و دوستش در خانه هستند.