عکسی از نوشته ای زیبا از مریم سلطانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم سلطانی بازیگر مشهور است.مریم سلطانی با تیپ ساده است.مریم سلطانی سالن زیبایی دارد.