عکسی از مریم سلطانی و گلهای لاکچریش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم سلطانی بازیگر مشهور است.مریم سلطانی شال زرد به سر دارد.مریم سلطانی یک سالن زیبایی دارد.