عکسی از نگین صدق گویا و همکارانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نگین صدق گویا و همکارانش در پشت صحنه هستند.نگین صدق گویا و همکارانش صمیمی هستند.نگین صدق گویا و همکارانش در کنارهم هستند.