پشت صحنه فیلم کوتاه "انجمن مرده پرست‌ها"  کنار دوستان عزیز گریمور آقاى حجت بابایى و مریم خوشحال ؛و طراح صحنه و لباس هدى منصور فلاح عزیز