عکسی از بانی پال شومون با ظاهری آشفته که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بانی پال شومون بازیگر ارمنی است.بانی پال شومون بازیگر مشهور است.بانی پال شومون بازیگر سریال کرگدن است.