عکسی از علی کریمی با تیپ اسپرت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس علی کریمی با تیپ اسپرت سیاه و سفید است.علی کریمی با تیپ اسپرت و شیک است.علی کریمی با تیپ اسپرت و جین است.