عکسی از تیپ ساده علی کریمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده علی کریمی با کت مشگی است.تیپ ساده علی کریمی با شلوار جین است.تیپ ساده علی کریمی با تی شرت سفید است.