عکسی از تیپ شیک بهمن دان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک بهمن دان با کت و شلوار است.تیپ شیک بهمن دان رسمی است.تیپ شیک بهمن دان مجلسی است.