عکسی از بهمن دان در یک رستوران که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهمن دان با ماسک است.بهمن دان بازیگر مشهور است.بهمن دان با لباس مشکی است.