عکسی از بهمن دان پلیس که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهمن دان پلیس در یکی از فیلمها.بهمن دان پلیس با لباس پلیسی.