عکسی از سلفی جدید نجمه جودکی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نجمه جودکی مجری تلویزیون است.نجمه جودکی به تازگی از مجری گری خداحافظی کرده است.نجمه جودکی مشهور است.