به گزارش برنا؛ نجمه جودکی مجری برنامه در انتهای الوند از ابتلای خود به کرونا خبر داد و گفت متاسفانه ده درصد ریه اش درگیر کرونا شده است.